DOSTAVA POSLOVNIH PONUDA SAMO KA POSLOVNIM PRIMAOCIMA

Proizvodi ili usluge koje su namenjene za korišćenje u poslovne svrhe se reklamiraju na pravom mestu, bez rasipanja troškova. Neki od primera proizvoda za koje je namenjen ovaj kanal distribucije: kancelarijski materijal, toneri i kertridži za štampače, kancelarijski nameštaj, veleprodaja robe, itd. Zatim, neke od usluge koje su karakteristične za ponudu pravnim licima: firmopisačke i štamparske usluge, knjigovodstvene usluge, razne bankarske ponude, usluge održavanja higijene, usluge FTO, pravne usluge, transport robe i prevoz lica, i mnoge druge

PODELA PO LOKALIMA U TRŽNIM CENTRIMA predstavlja najjefitniju metodu ovog kanala distribucije. Na osnovu potreba Vaše kampanje, definišemo tržne centre koji će biti predmet distribucije. Oni mogu biti definisani po geografskom principu, pretežno zastupljenim delatnostima itd. Naša baza sadrži tačan broj lokala za većinu tržnih centara u Srbiji, tako da lako i brzo možemo da izračunamo tiraž koji je potreban da se pokriju odabrani centri. 

Minimalni tiraž za ovu metodu distribucije je 500 kom. Ovaj tiraž se distribuira u toku jednog radnog dana. Ukoliko odabrani tržni centar ima manje od 500 lokala, u plan se ubacuje još jedan TC koji je geografski najbliži odabranom.

PODELA PO LOKALIMA VAN TRŽNIH CENTARA se u osnovi ne razlikuje od podelu po tržnim centrima. Osim u ceni usluge.
Obzirom na veći utrošak vremena, ovakva metoda distribucije može biti višestruko skuplja od podele po TC. Ukoliko smatrate da su ovakvi objekti interesne zone za Vaše poslovanje, potrebno je definisati ukupan tiraž i lokacije, ulice ili sektore na kojima bi se vršila distribucija. 

Za ovu metodu distribucije ne postoji definisan minimalni tiraž, a cena usluge se obračunava prema utrošenom vremenu 

DOSTAVA ŠTAMPANOG REKLAMNOG MATERIJALA ili poslovnih ponuda do kompanija - kancelarija koje se nalaze u sastavu poslovnih zgrada.

Zbog ograničenja koja su definisana pravilima o prijemu pošte, u većini poslovnih zgrada nije moguće vršenje distribucije NEADRESOVANOG reklamnog materijala na uobičajen način.

Mogućnosti za dostavu štampanog reklamnog materijala ili poslovnih ponuda u ovakve objekte su sledeće:

kovertiranje pošiljke i adresiranje na preduzeće i lice kojem će koverta biti uručena
grupna dostava: ostavljanje određenog broja letaka na prijavnici / info pultu (gde je to dozvoljeno i predviđeno)
uručivanje direktno u ruke zaposlenima po dolasku / odlasku sa radnog mesta (vrši se ispred ulaza u zgradu)
PODELA KA CILJNIM GRUPAMA
PO DELATNOSTI
podela se može vršiti samo ka firmama koje se bave delatnostima kojima je namenjen promovisani proizvod ili usluga
PO BROJU ZAPOSLENIH
podela se vrši ka firmama sa većim brojem zaposlenih u cilju rentabilnosti kampanje