Out Of Home (OOH) Advertising predstavlja marketinško delovanje koje je usmereno na obraćanje kupcima  dok se nalaze van svojih kuća, odnosno na spoljnim lokacijama - tokom putovanja, na ulici, na stajalištima, tržnim centrima, stadionima, halama, i raznim drugim ustanovama i objektima.

 

Ovaj kanal marketinga obuhvata razne načine delovanja, kao što su reklamiranje na bilbordima, reklamnim panoima, zatim brendiranje vozila javnog i taxi prevozam kao i sopstvenih vozila, postavljanje postera, i dr.

Bez obzira na vrstu reklame, važno je da se ona dobro pozicionira. Lokacije za bilborde i reklamne panoe se najčešće postavljuju pored puteva i ulica sa frekvetnim motornim i pešačkim sabraćajem , brendiraju se vozila koja prolaze takođe visokofrekventnim saobraćajnicama i koja na putu provode veći deo dana, mali posteri i panoi se mogu postavljati na indoor lokacije, odnosno unutar objekata koje posećuju veliki broj ljudi itd.

 

IDEJNA REŠENJA
DIZAJNIRANJE REKLAME
ŠTAMPA NA REKLAMNIM FOLIJAMA
FIRMOPIS NA IZLOGU, ZIDU...
BRENDIRANJE VOZILA
POSTAVLJANJE BILBORDA, PANOA...