deljenje letaka

DISTRIBUCIJA REKLAMNOG MATERIJALA

EKONOMIČNO
Podela flajera predstavlja jedan od najefikasnijih kanala komunikacije sa tržištem, imajući u vidu obim investicije u ovaj vid reklamiranja. Prosto, da bi ste promovisali 10 proizvoda sa slikom, kraćim opisom i cenom, i sa takvom ponudom doprli do 100.000 ljudi, za kampanju sa distribucijom štampanog reklamnog materijala će Vam biti potrebno od 4 do 6 puta manje novca nego da to isto uradite putem reklamnog spota na TV. Što je broj promovisanih proizvoda veći, to je veća i ušteda, jer reklamni prostor na letku ne utiče na cenu distribucije
CILJANO
Osnovna prednost svakog kanala BTL marketinga, a posebno kod distribucija reklamnog materijala, jeste mogućnost ciljanja ljudi koji će primiti reklamnu poruku. U zavisnosti od prirode i targeta kampanje, ciljne grupe primaoca možemo definisati na brojne načine, od geografskog područja primene, preko starosnih i polnih grupa, zatim preko sfere interesovanja, struke i statusa, pa sve do adresovanih distribucija do unapred definisanih pojedinaca
PRAVOVREMENO
Ako planirate da kupite, recimo, televizor ili laptop ili nov nameštaj, a još uvek nemate dovoljno sredstava, bilo bi dobro da u trenutku kad se stvore uslovi za kupovinu pored sebe imate odgovarajuće ponude trgovaca kako bi ste izabrali najbolju. Štampani reklamni materijal omogućava primaocu da ga po preuzimanju sačuva do trenutka kada donose odluku o kupovini, te daje mogućnost da se ponuda analizira i upoređuje više puta, i to onda kada to kupac želi - pravovremeno.