DELJENJE FLAJERA U RUKE - ZA BRZE REZULTATE

Jedna od pogodnosti Hand 2 Hand tehnike za deljenje flajera je ta što nam pruža neke mogućnosti da suzimo ciljnu grupu kojoj ćemo uručivati reklamni materijal i na taj način povećamo očekivani odziv (response rate) i do 80% u odnosu na podelu bez ciljnih grupa.
Takođe, ova tehnika ima gotovo maksimalan učinak kad je reč o broju ljudi koji pregledaju sadržaj flajera.

 

MALI FLAJER - JASAN SADRŽAJ - KONKRETNA PONUDA - CALL TO ACTION

Sadržaj na flajeru treba da bude kratak, jasan i da se fokusira na bitnim informacijma. Da u prvi plan istakne prednosti ponude, kao što je cena, akcija, popust, noviteti i sl. 

U krupnom planu treba da budu i podaci gde i na koji način se može ostvariti kupovina.

 

Takođe, preporučljivo je  da letak bude manjih dimenzija, najbolje A5 ili A6 formata, i to na jednom listu.
Veći flajeri ili flajeri sa više listova nisu pogodni za ovu metodu distribucije.

 

Ukoliko je ponuda na flajeru dovoljno konkurentna i zanimljiva, može se očekivati brza reakcija kupca, obzirom na njegovo već započeto kretanje. Zbog te osobine, deljenje flajera u ruke je posebno pogodno za brze akcijske ponude za robu široke potrošnje.

BEZ CILJNE GRUPE
KA CILJANIM GRUPAMA

Za kampanje u kojima promovišemo proizvode ili usluge koji u namenjani širokoj populaciji, kao i za kampanje popularizacije brenda, reklamni materijal delimo svim prolaznicima, bez obzira na njihovu starosnu, polnu, i ostale strukture. Obzirom da je osnovni cilj u ovakvim kampanjama podeliti što više flajera za što kraće vreme, lokacije na kojima se vrši deljenje flajera se biraju po intezitetu pešačkog saobraćaja, odnosno po broju prolaznika. To su uglavnom tačke u centralnim i pešačkim zonama, tržnim centrima, pijacama, stanicama GSP, šetalištima i sl. Na osnovu merenja broja prolaznika u toku dana, definisali smo 100 lokacija u Beogradu na kojima se može vršiti H2H podela i one su prikazane na mapi desno. Klikom na lokaciju (P logo), dobićete  tiraž koji je moguće podeliti na toj lokaciju u toku jednog dana. NAPOMENA: Mimimalni tiraž za deljenje flajera u ruke je 2.000 kom po lokaciji po danu. 

Za promovisanje proizvoda ili usluga koji su namenjeni samo određenim ciljnim grupama,  preporučljivo je da se deljenje flajera u ruke organizuje na lokacijama gde se može očekivati visok procenat pešaka koji bi mogli biti zainteresovani za takve proizvode i usluge. Ovakve kampanje, usmerene samo ka ciljnoj grupi, iako su u startu nešto skuplje nego kampanje bez ciljnih grupa, daju značajno bolje rezultate za promovisanje proizvoda koji su namenjeni samo određenim ciljnim grupama. 
Za H2H deljenje flajera ka ciljnim grupama prolaznika ne postoji minimalan tiraž. Ipak, treba imati na umu da se cena ove usluge formira po učinku u odnosu na utrošeno vreme, pa je važno da se kampanja dobro isplanira kako bi efikasnost bila što veća.