DELJENJE FLAJERA U RUKE - ZA BRZE REZULTATE

Jedna od pogodnosti Hand 2 Hand tehnike za deljenje flajera je ta što nam pruža neke mogućnosti da suzimo ciljnu grupu kojoj ćemo uručivati reklamni materijal i na taj način povećamo očekivani odziv (response rate) i do 80% u odnosu na podelu bez ciljnih grupa.
Takođe, ova tehnika ima gotovo maksimalan učinak kad je reč o broju ljudi koji pregledaju sadržaj flajera.

 

MALI FLAJER - JASAN SADRŽAJ - KONKRETNA PONUDA - CALL TO ACTION

Sadržaj na flajeru treba da bude kratak, jasan i da se fokusira na bitnim informacijma. Da u prvi plan istakne prednosti ponude, kao što je cena, akcija, popust, noviteti i sl. 

U krupnom planu treba da budu i podaci gde i na koji način se može ostvariti kupovina.

 

Takođe, preporučljivo je  da letak bude manjih dimenzija, najbolje A5 ili A6 formata, i to na jednom listu.
Veći flajeri ili flajeri sa više listova nisu pogodni za ovu metodu distribucije.

 

Ukoliko je ponuda na flajeru dovoljno konkurentna i zanimljiva, može se očekivati brza reakcija kupca, obzirom na njegovo već započeto kretanje. Zbog te osobine, deljenje flajera u ruke je posebno pogodno za brze akcijske ponude za robu široke potrošnje.

KA CILJANIM GRUPAMA
BEZ CILJNE GRUPE

Za promovisanje proizvoda ili usluga koje nisu namenjeni baš svakom,  preporučljivo je da se kampanja deljenje flajera u ruke usmeri samo ka određenim grupama ljudi koji bi mogli biti zainteresovani za takve proizvode i usluge. Takve kampanje organizujemo nakon što definišemo ciljnu grupu, i to na lokacijama na kojima se očekuje veća koncetracija ljudi koji pripadaju toj ciljnoj grupi. Zatim, može se vršiti i ciljana podela samo pripadnicima te grupe, dok bi se ostali "propuštali", itd.

Za kampanje koje za cilj imaju promovisanje samog brenda, kao i kampanje u kojima promovišemo proizvode ili usluge koji u namenjani širokoj populaciji, reklamni materijal delimo svim prolaznicima, bez obzira na njihovu starosnu, polnu, i dr pripadnost. Obzirom da je osnovni cilj u ovakvim kampanjama podeliti što više flajera, lokacije na kojima se vrši podela se biraju po intezitetu pešačkog saobraćaja, odnosno po broju prolaznika. To su uglavnom tačke u centralnim i pešačkim zonama, trgovačkim centrima, stanicama javnog prevoza, šetalištima i sl. Na osnovu merenja pešačkog saobraćaja, definisali smo najpogodnije lokacije za ove aktivnosti u gradu Beogradu, i one su prikazane na mapi desno. Klikom na lokaciju (P logo), dobićete informacije o tiražu koji je moguće podeliti na toj lokaciju u toku jednog dana. NAPOMENA: Nije moguća podela tiraža koji je manji od prikazanog za svaku lokaciju.

deljenje flajera u ruke - direktna podela PROREK kurirska služba

POSLOVNI LJUDI 

Microsoft kampanja za legalan softver

MIKROLOKACIJA

Ikea - informisanje lokalnog stanovništva

ŽENSKA POPULACIJA

DM Drogerie - kampanja -15%

STARIJA POPULACIJA

Tehnomanija - akcijski popusti određenih artikala

MUŠKA POPULACIJA

Gigatron - akcijski popusti

MIKROLOKACIJA

Ikea - informisanje lokalnog stanovništva

ŠKOLSKI UZRAST

Cineplexx - akcija za decu

MLAĐA POPULACIJA

klub Nesanica - doček Nove Godine

MIKROLOKACIJA

Ikea - informisanje lokalnog stanovništva