PODELA FLAJERA U SANDUČIĆE - EKONOMIČNO I PRAKTIČNO REŠENJE

Prilikom samog planiranja kampanje, treba imati na umu da metoda podela flajera putem insertacije u sandučiće ne pogoduje baš svakoj ponudi. Zbog mogućnosti ciljanja samo po geografskom principu, ova tehnika distribucije se generalno ne preporučuje kao prvi izbor za promovisanje proizvoda i usluga koji imaju suženije ciljne grupe. Primera radi, ako promovišete recimo auto servis, agenciju za registraciju ili neku drugu uslugu vezanu za automobile, svakako će bolji izbor biti podela letaka na vozila. Ili, ukoliko želite da promovišete školu jezika ili sporta za mlađe uzraste, bolje efekte ćemo dobiti ako radimo kampanju direktne podele na ruke, koja se sprovodi u blizini lokacija na kojim je veliki broj pripadnika ove ciljne grupe (škole, vrtića...)
Ipak, za promovisanje proizvoda i usluga koji nisu striktno ograničeni samo na određenu ciljnu grupu, podela flajera u poštanske sandučiće svakako predstavlja najefikasniji kanal komunikacije sa tržištem, imajući u vidu dobijene efekte u odnosu na obim uloženih investicija.
Nakon utvrđivanja osnovnih ciljeva kampanje, definisanja metodike rada i ostalih opštih uslova saradnje, krećemo u planiranje, organizaciju i realizaciju distribucije. U nastavku sledi opis najosnovnijih stvari koje bi trebalo da znate o ovoj vrsti marketinških kampanja, pogotovo ako se do sada niste bavili njima.

SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O REKLAMIRANJU PUTEM PODELA FLAJERA U SANDUČIĆE

u 7 TAČAKA

1. GDE DA DELIM I KOLIKO
Tiraž koji ćemo distribuirati je svakako uslovljen planiranim budžetom kampanje. Područja na kojima će se vršiti podela flajera se definišu po više parametara.

Prilikom analize i planiranja distribucije, koristimo bazu podataka o broju sandučića na određenim geografskim područijima - sektorima.
PROREK - nacionalna kurirska služba poseduje bazu podataku sa preko 2,5 miliona adresa u Srbiji. U ovoj bazi imamo tačan broj sandučića na svakom ulazu, svake ulice u svakom naseljenom mestu. Na osnovu ovih podataka, kreirali smo sektore za podelu, koji su koncipirani tako da pokrivaju određenu geografsku oblast čije stanovništvo po navikama i saobraćajno-infrastrukturnoj povezanosti gravitira ka istim lokacijama.

Na osnovu ove podele po sektorima, i drugim parametrima, kao što su lokacije Vaših maloprodajnih objekata, zatim lokacije objekata konkurencije, te dostupnog tiraža i targeta same kampanje, definišemo koji sektori će biti pokriveni distribucijom, i koliko će distribucija biti "široka", odnosno, do kolike udaljenosti od objekta će se vršiti distribucija. 

Važno je napomenuti da nije moguća distribucija tiraža koji su manji od ukupnog broja sandučića na jednom sektoru (u Beogradu je minimalni tiraž za insertaciju 5.000 kom)

 

 

2. KADA, GDE I NA KOJI NAČIN DOSTAVLJAM MATERIJAL ZA PODELU
U sastavu kompanije PROREK posluje i moderno opremljena štamparija, pa možete i direktno kod nas da osmislite i dizajnirate Vaš flajer, i naravno, da ga odštampate. Na ovaj način Vi se dalje nećete baviti transportom i dostavom materijala.
Ukoliko imate spremne flajere, ili ste planirali da ih odštampate u nekoj drugoj štampariji, primopredaju materijala možemo izvršiti na sledeće načine:

 

podela flajera međugradski transport

 
I - NACIONALNE I REGIONALNE DISTRIBUCIJE 
OPCIJA 1:  mi preuzimamo materijal na jednom mestu (u bilo kom gradu u Srbiji) i dostavljamo u sve gradove u kojima se vrši distribucija  - USLUGA SE NAPLAĆUJE PO CENOVNIKU PROREK LOGISTIKE (uz popust sa saradnju u distribuciji)
OPCIJA 2: Vi dostavljate materijal u regionalne centre (veće gradove), odakle ih mi preuzimamo u razvozimo ka manjim mestima u okolini na kojima se vrši distribucija - URAČUNATO U CENU DISTRIBUCIJE
OPCIJA 3: Vi dostavljate materijal u sva mesta na  kojima se vrši distribucija. Materijal možete dostaviti do naših magacina ili do Vaših prodajnih objekata odakle ga mi preuzimamo - USLUGA JE BESPLATNA 
II - LOKALNE DISTRIBUCIJE
OPCIJA 1: mi preuzimamo materijal bilo gde na teritoriji grada -  USLUGA MOŽE BITI BESPLATNA ILI SE NAPLAĆUJE U ZAVISNOSTI OD OPŠTIH DOGOVORENIH USLOVA SARADNJE (od 1.000 do 4.000 din)
OPCIJA 2: Vi dostavljate materijal u naš magacin - BESPLATNO

 

 

-

3. KAKAV JE KVALITET PRUŽENE USLUGE
I pre početka rada naše kurirske službe, bili smo dobro upoznati sa problemima koji se mogu javiti u radu u ovoj oblasti. Evidentirali smo sve potencijalne probleme i postavili sebi zadatak da napravimo sistem u kome ćemo klijentima moći da ponudimo uslugu visokog kvaliteta, za koji možemo da garantujemo. Najvažniji zadatak je bio da se skupi dovoljan broj ljudi od poverenja, koji će biti angažovani kao krajnji izvršioci na terenu, tj kuriri. Za 3 godine, preko 12.000 ljudi je prošlo kroz razne selekcije i filtriranja dok na kraju nismo došli do broja od oko 450 kurira širom Srbije na koje možemo računati da će svoj posao obavljati kvalitetno i savesno. Ovaj proces je bio dug i nije bio nimalo jednostavan, ali je to svakako bio ključni faktor u ovom poslu koji je morao biti kompletiran.
U cilju obezbeđivanja i zadržavanja kvaliteta u radu, kreirali smo 3-stepeni sistem kontrola terenskog rada:
1. RAD PO TIMOVIMA UZ KONSTANTAN NADZOR - Svaki tim se sastoji od  3-4 kurira i jednog Tim Lidera. Jedan od zadataka Tim Lidera je kontrola rada kurira, a obzirom da je on prisutan na terenu tokom čitavog trajanja distribucije zajedno sa kuririma, ovim smo postigli da imamo punu kontrolu rada u realnom vremenu.
2. LOKALNE (GRADSKE) KONTROLE - U svim većim gradovima, naši menadžeri svakodnevno obilaze terene na kojima se vrše distribucije i kontrolišu rad kurirskih ekipa
3. NACIONALNE KONTROLE - Sistem kontrole koji podrazumeva nenajavljene obilaske gradova u kojima se vrši distribucija. Obilaske vrše kontrolori iz centrale službe u Beogradu, i njihov cilj je ne samo kontrola rada kurirskih ekipa na terenu, već i kontrola lokalnih menadžera i tim lidera. Ove kontrole imaju značajan psihološki efekat.
4. DA LI DOBIJAM GARANCIJU
Da. Za sve kampanje podela flajera putem insertacije u sandučiće, dajemo pismenu Garanciju. Jednostavno, kao kad kupujete televizor. Svaka ponuda koju dajemo klijentima u sebi sadrži Garantni List u kome su navedeni svi detalji i uslovi garancije. Važno je napomenuti osnovni uslov Garancije, a to je da se kvalitet distribucije utvrđuje isključivo u zajedničkim terenskim kontrolama (ZTK), metodom kontrole uzorka (terena) koji odabira klijent.
podela flajera
5. DA LI SE SVE RADI PO ZAKONU
Da. Prorek doo prati sve zakonske regulative za sve oblasti u kojima posluje.
Prema zakonu o oglašavanju, svaki građanin ima pravo i mogućnost da se izjasni da li želi da prima reklamne poruke ili ne.
Shodno tome, Skupštine stanara svake zgrade, putem glasanja donose odluku da li će dozvoliti ili zabraniti prijem pošte reklamnog sadržaja u svojim sandučićima.
Ukoliko se na Skupštini izglasa negativna odluka, stanari su dužni da na vidno mesto postave "obaveštenje o zabrani ubacivanja reklamnog materijala", koje mora biti overeno pečatom Skupštine.
U bazi podataka nacionalne kurirske službe Prorek, adrese na kojima je istaknuto obaveštenje o zabrani su uredno i ažurno evidentirane, po čemu smo takođe jedinstveni u zemlji i regionu.
Veoma je važno da znate da se na ovim adresama NEĆE VRŠITI podela flajera, a broj sandučića u ovim ulazima NE ULAZI u zbir ukupnog broja sandučića na jednom sektoru.
Prilikom planiranja kampanja, podatke o tiražima Vam dajemo iz naše baze, a ne po zvaničnoj statistici, pa tako nećete štampati više materijala nego što je potrebno
Iz tog razloga, primetećete da podaci u našoj bazi imaju manji broj domaćinstava nego što pokazaju zvanični rezultati popisa.
Ovo se uglavnom odnosi na velike urbane sredine, praktično samo u širem centru Beograda, obzirom da u manjim sredinama ovakvih zabrana gotovo i da nema.
6. DA LI DOBIJAM IZVEŠTAJ O DISTRIBUCIJI
Da. Nakon svake završene kampanje podela flajera u sandučiće, šaljemo Vam detaljan izveštaj na kome su prikazane sve adrese na kojima je izvršena insertacija, kao i broj letaka koji je insertovan na svakoj adresi posebno.
Ovakav sistem izveštavanja postoji samo u našoj kurirskoj službi i predstavlja jedini sistem koji pruža jasan uvid u ono što je rađeno na terenu.
U finalnim izveštajima, oznakom "X"  se obeležavaju adrese na kojima nije izvršena insertacija zbog zabrana, kao što je prikazano na slici.
 

PODELA FLAJERA, INSERTACIJA U SANDUČIĆE - FINALNI IZVEŠTAJ

podela letaka - insertacija u poštanske sandučiće - FINALNI IZVEŠTAJ
7. KOJA JE CENA DISTRIBUCIJE
Cena distribucije zavisi od brojnih faktora, a najviše od područja - sektora na kojima će se vršiti distribucija.
SVAKI SEKTOR u svakom gradu u Srbiji ima svoju JEDINSTVENU CENU po komadu, koja je formirana po brojnim kriterijumima: struktura stambenih objekata (odnos između broja zgrada i kuća u sektoru), zatim gustine naseljenosti i udaljenosti sektora, kao i od saobraćajne povezanosti i reljefa, itd.
Pored formiranja cena u zavisnosti od sektora, postoje i drugi elementi koji mogu uticati na konačnu cenu, kao što su težina reklamnog materijala, POPUSTI ZA DUGOROČNE SARADNJE I VELIKE TIRAŽE, zatim česte AKCIJE za određene regione i periode, itd.
Razlike u ceni distribucije na različitim područjima (sektorima) mogu bi desetostruke i veće.
Primera radi, distribucija klasičnog A5 letka na Novom Beogradu, u punom tiražu je 15 puta jeftinija od distribucije višestraničnog kataloga A4 formata, koja bi se radila recimo u Sjenici...

Konačnu cenu možemo da ponudimo tek po definisanju osnovnih elemenata distribucije (tiraž, format materijala, sektori)

 
Zato Vas pozivamo da nas kontaktirate, kako bi smo Vam dali precizan odgovor i cenu za Vašu kampanju.