SOCIAL MEDIA MARKETING

Ukupan broj ljudi na planeti je oko 7,5 milijardi. Zamislite kako bi bilo kada bi svaki drugi žitelj planete gledalo isti TV kanal ! Koliko bi koštao jedan sekund reklame na toj TV stanici ? 
Po većini statističkih izvora,  ukupan broj ljudi na planeti koji koriste neku društvenu mrežu se procenjuje na oko  3.2 milijarde. Imajuću u vidu da je trend otvaranja novih naloga i profila na društvenim mrežama neprestano u porastu već 20 godina, procenjuje se da će do 2022 god broj korisnika društvenih mreža premašiti brojku od 4 milijarde, što će biti oko 50% od ukupnog broja ljudi na svetu...

 

Tačan ukupan broj svih društvenih mreža na svetu nije precizno utvrđen, ali znamo da postoji čak 212 različtiih društvenih mreža koji imaju preko 100.000 korisnika.
Nećemo ih sve nabrajati, pomenućemo samo one najveće
(ne računajući chat servise):
Pinterest (100 miliona korisnika), Snapchat (300M), Twitter (310M), Instagram (500M), i apsolutno dominirajući Facebook, sa blizu 1,7 milijardi korisnika.
Pored ovih, globalnih društvenih mreža, u Aziji postoje društvene mreže sa velikim brojem korisnika, ali su one uglavnom ograničene na nacionalno korišćenje (Qzone, Sina Weibo - Kina, VK - Rusija i dr.)
facebook reklamiranje

ZAŠTO SU OVE STATISTIKE BITNE

Već po samom broju korisnika nam je jasno koliki je značaj i kakvu ulogu u marketinškom smislu imaju društvene mreže, pre svega Facebook. Nijedna TV i radio stanica, i nijedne novine nemaju ni približan broj gledaoca, slušaoca i čitaoca koliko Facebook ima korisnika.
Potencijal za komunikaciju sa tržištem putem Facebooka je zaista ogroman.
Međutim, da li taj potencijal treba da koristimo tako što ćemo svoje reklamne poruke plasirati ka svim korisnicima Facebooka? 
Marketinški trendovi u svetu se sve više usmeravaju ka BTL segmentu, odnosno ka ciljanom marketingu. Rezultati marketinških kampanja u odnosu na obim uloženih investicija su daleko veći kod kampanja koje se usmeravaju samo ka određenim ciljnim grupama.
Tako su i vodeće svetske internet kompanije koje svoj profit ostvaruju putem marketinga, u šta spadaju i društvene mreže, razvile sofisticirane sisteme za definisanje ciljnih grupa po brojnim parametrima. 
Ovi sistemi koriste statističke podatke o svojim korisnicima i na osnovu njih kreiraju baze podataka, koje koristimo prilikom definisanja ciljnih grupa za naše kampanje.

 

FACEBOOK ADVERTISING - KAKO PROMOVISATI POSAO NA FEJSBUKU

Kreiranje i vođenje poslovnih stranica na fejsbuku podrazumeva brojne aktivnosti oko upravljanja i vođenja same stranice, kao i poseban segment koji se odnosi na vođenje kampanja za plaćene objave i oglase.
Prezentacija našeg poslovanja na fejsbuku podrazumeva da dopremo do što većeg broja korisnika.
To može da se ostvari tako što ćemo kvalitetnim i zanimljivim sadržajem privlačiti veliki broj posetilaca i pratilaca, što se naziva besplatni ili organski dosegOrganic Reach.

Drugi način podrazumeva korišćenje Facebook kampanja, u kojima plaćamo objavljivanje objava sa naše stranice na zidovima velikog broja korisnika, odnosno grupi korisnika za koje procenimo da bi mogli biti zainteresovani za sadržaj naše stranice.
Vođenje poslovne stranice, a posebno kampanja, predstavlja složen i osetljiv proces. Najmanja greška u podešavanju parametra kampanja može dovesti do pogrešnog usmeravanja kampanje, a samim tim i do bespotrebnog rasipanja novca.
Da bi kampanje za reklamiranje na fejsbuku bile uspešne, preporučiljivo je da se one vode profesionalno, od strane ljudi koji su upoznati sa sistemom rada Facebook kampanja i kojima je to osnovni posao.
Najbolje je da se aktivnosti oko Facebook kampanja vrši u sklopu dnevnog održavanja poslovne stranice.
 

FACEBOOK REKLAMIRANJE I VOĐENJE KAMPANJA

Facebook reklamiranje funkcioniše po prilično jednostavnom principu.
Facebook prikuplja podatke o svojim korisnicima, koje zatim, kroz sisteme za vođenje reklamnih kampanja, "prodaje" trećim stranama, odnosno kompanijama koje žele da se reklamiraju na ovoj društvenoj mreži.
Da ne bude zabune, Facebook ne ustupa bukvalno podatke svojih korisnika, već te podatke koristi kako bi oglašivačima pomogao da kreiraju ciljne grupe kojima će se prikazivati objave, i to samo u okviru Facebook sistema za kreiranje kampanja.
Rezultat korišćenja tih podataka jeste da dobijamo oglase koji će se prikazivati samo na zidovima onih korisnika za koje mi smatramo da mogu biti zainteresovani za proizvode ili usluge koje promovišemo.

KOJI PODACI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

Svi korisnici fejsbuka su se saglasili da se podaci o njima i njihovim aktivnostima mogu prikupljati, snimati i obrađivati. 
Detaljan opis, pravila i način korišćenja korisničkih podataka se nalazi u dokumentu "politika o podacima" (Facebook Data Policy)
Pored svih osnovnih informacija (godine starosti, pol, mesto prebivališta i sl.), Facebook skuplja i brojne druge podatke o nama i našim aktivnostima, navikama, interesovanjima...
- informacije o sadržaju koji postavljamo na našem profilu
- lokacije fotografija koje postavljamo
- sadržaji koje posećujemo
- sadržaji na koje reagujemo (like, share i sl)
- sadržaji koje postavljaju drugi korisnici, a na kojima smo mi označeni (tagovani)
- sa kojim osobama i grupama smo povezani
- kontakt podatke našeg adresara na Facebooku (kao i bilo kog kalendara ili adresara koji se sinhronizuje sa Facebookom)
- informacije o finansijskim transakcijama (kada plaćamo nešto na Facebooku, ostavljamo informacije o karticama, identitetu, i sl.)
- informacije o uređajima koje koristimo za pristup svom profilu (podaci o OS, hardveru, GPS lokacijama, IP adresa, broju telefona, jezik, i sl.)
- spoljni sadržaj koji posećujemo (web sajtovi i aplikacije koje posećujemo i koristimo)...

KAKO SE KREIRAJU KAMPANJE SA CILJNIM GRUPAMA

Kao što smo već naveli, Facebook koristi podatke svojih korisnika i na osnovu njih omogućava da kompanije koje žele da se reklamiraju definišu ciljne grupe kojima će kampanja biti prikazana. 
Trebalo bi naglasiti da Facebook ne ustupa lične podatke svojih korisnika (ime i prezime i sl), već sve podatke koristi samo u svrhe određivanja pripadnosti nekoj ciljnoj grupi. Tako oglašivač nema uvid na kojim profilima se pojavljuje njegova objava.
Prilikom kreiranje kampanje na fejsbuku, imamo mogućnost da ciljnu grupu definišemo prema:

geografskoj poziciji
 godinama starosti
polu
interesovanjima i
aktivnostima korisnika

Upravo su interesovanja i aktivnosti korisnika najvažniji parametar na osnovu koga definišemo ciljne grupe.

 

CENA REKLAMIRANJA NA FEJSBUKU

Princip naplate reklamiranja na Facebooku je sličan kao i kod Google Adwords kampanja. Dakle, sami definišemo budžet koji ćemo potrošiti za svaku kampanju. 
Visinom postavljenog budžeta utičemo na broj korisnika kojima će biti prikazana naša objava. Jednostavno - što je veći budžet, više će ljudi videti naš oglas, tj objavu.
Pored broja korisnika kojima će biti prikazan oglas, na cenu utiče i broj dana koliko će kampanja trajati, odnosno, kombinacija ova dva parametra nam projektuje visinu budžeta.
 
Cena usluge vođenja poslovnih stranica se određuje nezavisno od cene koju plaćate fejsbuku.
U zavisnosti od paketa i nivoa aktivnosti za koju se odlučite, zavisiće i cena usluge koju Vam pružamo.

Za više detalje u vezi sa cenom usluge, kao i za sve druge informacije u vezi reklamiranja na fejsbuku, molimo Vas da nas kontaktirate.