DIREKTAN TELEFON ZA PRODAJU
060 6288100
DIREKTAN MAIL ZA PRODAJU

POŠALJITE MAIL

ONLINE UPIT ZA PRODAJU

POPUNITE UPIT

ZAPOŠLJAVANJE
TELEFON ZA INFORMACIJE
060 6288102
MAIL ZA PRIJAVU

POŠALJITE MAIL

ONLINE PRIJAVA

POPUNITE PRIJAVU

Direktor

Vladan Andrejević
+381606288100
vladan.andrejevic@prorek.co.rs

Menadžer finansija i administracije

Ivana Jerković
+381606288101
ivana.jerkovic@finansije.prorek.co.rs

Asistent kancelarije

Vesna Žeželj
+381606288102
office@prorek.co.rs

Asistent u poslovanju

Jelena Veselinović
+381606288103
jelena@prorek.co.rs

Promo Tim & Kurirska Služba - OPERATIVA

Radivoj Vukobradović, glavni koordinator
+381606288104
radivoj@prorek.co.rs

Vladimir Popović, koordinator 
+381606288105
vanja@prorek.co.rs

Lazar Bogdanović, koordinator
+381606288106
lazar@prorek.co.rs

Sonja Satarić, referent
+381606288107
sonja@prorek.co.rs

Online Marketing sektor

Bojan Petrović
+381606288110
bojan@web.prorek.co.rs

Studio za grafički dizajn i branding & štamparija 

Zoran Joksović
+381606288108
zoran@stamparija.prorek.co.rs

Srđan Milošević
+381606288109
srdjan@branding.prorek.co.rs

Prodaja - komercijala

Dragana Smiljanić
dragana@prorek.co.rs