SEARCH ENGINE MARKETING - REKLAMIRANJE NA INTERNETU

Osnovno predstavljanje svakog poslovanja i ponude se u današnje vreme vrši na internetu. Gotovo da ne postoji nijedna firma, bez obzira na delatnost, koja nema svoj web sajt. Imajući to u vidu, jasno je da se svi trudimo da naš sajt izgleda što lepše i da posetiocu pruži informacije koje traži.

Ali, kako da ljudi kojima su potrebni naši proizvodi ili usluge uopšte pronađu naš sajt?

Kada korisnik u internet pretraživač ukuca pojmove koje traži, pametni sistemi pretraga će u milisekundi pronaći web sajtove koji su relevantni zadatim pojmovima. 
Da bi sistemi pretrage prepoznali naš sajt kao relevantan prilikom izbacivanja rezultata, potrebno je da sajt sadrži pojmove koji je kupac koristio u pretrazi. Ti pojmovi se definišu kao "ključne reči".
Da li je dovoljno samo da definišemo te ključne reči pa da se naš sajt pojavljuje na rezultatima pretrage i na osnovu toga da očekujemo povećan broj poziva i obima posla?
Ne, naravno...
Korisnici interneta u moderno vreme ne troše mnogo vremena na analizu, i uglavnom se fokusiraju na ono što im je prvo u vidokrugu.
Više od trećine korisnika interneta prilikom pretrage se odlučuje da posete sajt koji se u rezultatima našao na 1. mestu ! Drugi rezultat pogleda oko 12%, treći oko 9...

Druga strana pretrage, dakle sajtovi koji su rangirani od 11tog do 20tog mesta u rezultatima pretrage, se pogleda tek u 0,5% slučajeva, ili svaki 200ti put...

reklamiranje na internetu

Ok, kako da se naš sajt nađe na prvom mestu u pretragama? Ili makar među prvima...?

Postoji način. Zapravo, postoje dva načina...

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO) - OPTIMIZACIJA WEB SAJTOVA

SEO, odnosno optimizacija web sajtova za sisteme pretrage predstavlja skup radnji koje za cilj imaju ispunjavanje uslova za prikazivanje sajta u rezultatima pretrage. Sistemi pretrage najpre traže sajtove koji su po svom sadržaju relevantni zadatim pojmovima, a zatim i rangiraju sajtove po brojnim parametrima.
Od kvaliteta sadržaja i optimizacije sajta u odnosu na  konkurentski sajt koji koristi iste pojmove - ključne reči za pretragu, zavisi i pozicija na kojoj će naš sajt biti rangiran u rezultatima pretrage.
Rezultati prikaza koji su dobijeni na ovaj način se nazivaju "prirodni" ili "organski".
Optimizacija sajta se sprovodi kroz 2 odvojene metode:
1. On-Page SEO
2. Off-Page SEO
On-Page SEO podrazumeva optimizaciju samog sadržaja sajta i to uglavnom tokom njegove izrade.
On-Page optimizacija sajta je svakako zadatak za profesionalce koji su dobro upoznati sa sistemom i načinom rada pametnih softvera za pretragu. Na zapadu je oblast SEO već odavno potpuno odvojena od Web dizajna, i optimizacijom se bave SEO stručnjaci, nezavisno od Web dizajnera.
Kod nas je još uvek raširena pojava da web dizajneri rade i optimizaciju sajta, a vrlo često se dešava da oni nemaju dovoljno iskustva, znanja i potrebnih alatki za ovu oblast.
Naravno, da ne govorimo o varijanti kada izradu sajta prepustite nekim ljudima koji "znaju dosta o kompjuterima" (svastika-kum-komšija-sestrić...), jer će oni to da Vam urade besplatno, ili za neki simboličan iznos...
Ukoliko se optimizacija sajta uradi pogrešno ili se ne uradi uopšte tokom same izrade, sajt se može i naknadno optimizovati, ali je to teži (i skuplji) proces. Zato treba voditi računa o tome ko i kako Vam radi sajt, a posebno deo koji se odnosi na optimizaciju.
Off-Page SEO predstavlja procese koji se sprovode izvan sajta. Postoji veliki broj aktivnosti u off page optimizaciji, a sve imaju za cilj povećanje "snage" našeg sajta, odnosno podizanje njegovog značaja i relevantnosti u odnosu na konkurentske sajtove.
Najbitniji procesi u Off Page optimizaciji su:  
- povezivanje sa drugim sajtovima (što je jači sajt koji ima link ka našem sajtu, to su bolji efekti),
- interakcija sa društvenim mrežama (broj lajkova, tvitova i šerova na sajtu u značajnoj meri utiče na ukupnu snagu i značaj našeg sajta)
U zadnje vreme Search Engine, odnosno sistemi pretrage, sve veći značaj pridaju optimizaciji  koja je napravljena van sajta (Off-Page SEO), dok uticaj On-Page optimizacije postaje sve manji, i praktično se više svodi na odluku da li je sadržaj sajta relevantan zadatoj pretrazi, dok na odluku o rangiranju ima vrlo mali uticaj.
Dakle, postizanje uspeha u rezultatima pretrage kroz prirodni  ili organski proces optimizacije je moguće i ostvarljivo, ali se radi o teškom, i pre svega dugotrajnom procesu.
Pritom, konkretni rezultati koje ćemo postići, da li će naš sajt biti rangiran kao prvi, drugi, peti ili 20ti,  ne zavise uvek samo od nas, bez obzira koliko smo dobro uradili ceo posao...

SEARCH ENGINE ADVERTISING - OGLAŠAVANJE I REKLAMIRANJE NA INTERNETU (u rezultatima pretrage)

Dok optimizacija sajta predstavlja  rad na sajtu i oko njega u cillju postizanja što boljeg organskog rezultata u pretrazi, search engine advertising, tj oglašavanje na internetu podrazumeva jednostavno plaćanje usluge pretraživaču koji će naš sajt pozicionirati na vrh rezultata pretrage. 
Samim plaćanjem oglasa međutim, nemamo zagarantovano prvo mesto u pretrazi, niti to znači da ne treba uopšte da radimo optimizaciju sajta.
Plaćanjem oglasa obezbeđujemo da se naš sajt u rezultatima pretrage, u većini slučajeva pojavi IZNAD organskih rezultata koji su postignuti samo optimizacijom. 

Ali šta se dešava kada imamo više plaćenih oglasa konkurentskih sajtova koji definišu iste pojmove, odnosno ključne reči.
Tu na scenu stupa SEO, tj optimizacija sajta, putem koje se definiše relevantnost sa zadatim pojmovima, snaga i značaj sajtova. Na osnovu tih parametara, zajedno sa još nekim elementima iz domena vođenja kampanja, vrši se rangiranje i pozicioniranje plaćenih oglasa.

Na donjoj slIci ilustrujemo kako se u rezultatima pretrage pojavljuju plaćeni oglasi, a kako prirodni, tj organski rezultati.
Kao ključnu reč za primer smo ukucali "selidbe"
reklamiranje na internetu, oglašavanje na Google
 
 
Da bi Vam pokazali sve moguće rezultate koje možemo dobiti kroz oglašavanje na Google, kao ključnu reč smo namerno stavili "selidbe", jer znamo da postoji više konkurentskih plaćenih oglasa za ovaj pojam.
Kao što vidite na slici, na ovoj strani smo dobili čak 6 rezultata sa plaćenim oglasima (što je ujedno i maksimum za jednu stranu),  i standarnih 10 organskih rezultata.
KAKO SE RANGIRAJU PLAĆENI OGLASI
 

Da rezimiramo:

- ukoliko napravite sajt na kome nije vršena stručna optimizacija, vrlo verovatno se takav sajt uopšte neće pojavljivati u pretrazi, ili, u najboljem slučaju, ako nemate jaku konkurenciju, možda će pojaviti negde na 5, 6, ili 10 strani pretrage, što je isto kao i da ga nema
- ukoliko uradite kvalitetnu optimizaciju sajta, možete da računate da će se sajt svakako pojavljivati u pretragama, a pozicija na kojoj će biti prikazan će zavisiti samo od brojnosti i kvaliteta konkurentskih sajtova. Ovde je vrlo važno istaći da se rezultati u organskim pretragama pojavljuju postepeno. Potrebno je da prođe više meseci, pa i godina, dok ne dostignemo maksimalnu poziciju koju smo obezbedili organskim putem.
- ako se odlučite za plaćeni oglas, i da podrazumevamo da ste uradili makar osnovnu On-Page optimizaciju, možete očekivati momentalne rezultate, i da se Vaš sajt pojavi na vrhu strane sa rezultatima već prvi dan. Ali, kao što ste videli, postoji mogućnost i da se Vaš oglas pojavljuje ispod drugih plaćenih oglasa konkurencije, pa čak i ispod organskih rezultata, na dnu strane. Šta će od ovoga biti, zavisi od načina na koji se vode kampanje plaćenih oglasa

OGLAŠAVANJE NA GOOGLE PRETRAŽIVAČU

Oko 3.5 milijarde ljudi na svetu koristi internet. Polazna tačka u korišćenju interneta je pretraživač. Apsolutnu dominaciju u svetu pretraživača drži kompanija Google, što je, verujemo, svima već dobro poznato. Dominacija Google je toliko izražena da se razvio i poseban glagol koji označava pretraživanje interneta - guglovati !
Konkretno, Google pretraživač na globalnom nivou koristi preko 83% korisnika interneta.
U Srbiji je dominantnost Google još izraženija, pa tako čak 94% naših sugrađana ovaj pretraživač koristi kao prvi izbor. Kako u  Srbiji internet svakodnevno koristi 4.8 miliona ljudi, to znači da preko 4.500.000 ljudi svakodnevno pretražuje sajtove upravo preko Google pretraživača. 
reklamiranje na internetu, oglašavanje na Google
 

 

GOOGLE ADWORDS

Kako je jasno da se u Srbiji Google koristi praktično kao jedini pretraživač, dalju priču oko oglašavanja na internetu ćemo bazirati samo ka ovom pretraživaču.
Google servis preko koga se oglašavamo na internetu se naziva AdWords. 
AdWords je servis koji omogućava oglašivačima da kreiraju i vode kampanje, preko kojih će upravljati oglasima koji se pojavljuju u rezultatima pretrage.
Koncept po kome se oglašavamo preko AdWords usluge se zasniva na plaćanju po učinku, što je jedinstven i izuzetno efikasan sistem za oglašivače. Postoji više načina na koje možemo definisati kako ćemo plaćati oglase.

- pay per click: plaćanje po broju ostvarenih pregleda oglasa (ostvarenih ulaza na sajt)
- pay per view: plaćanje po broju pogledanih video oglasa
- pay per acquisition: plaćanje po ostvarenoj interakciji sa kupcima (online shopping, download, newsletters i sl)
- pay per impressions: plaćanje po broju prikaza oglasa bez obzira na broj pregleda (na 1000 prikaza)

Postoje i drugi koncepti plaćanja, ali ćemo se mi zadržati samo na prvom, plaćanju po broju ostvarenih klikova, obzirom da je to najkorišćeniji i klijentima najinteresantniji metod plaćanja.
Detaljnije o plaćanju AdWords oglašavanja

 

ADWORDS KAMPANJE

Kreiranje i vođenje kampanje, obzirom na koncept plaćenog oglašavanja je izuzetno složen i zahtevan posao. Da bi kampanja bila uspešna, i da bi se naš oglas prikazao tamo gde treba i kad treba, potrebno je obaviti brojne analize, podešavanja, i planiranja.

AKTIVNOSTI U ADWORDS KAMPANJI

  • Analiza web sajta i urađene OnPage optimizacije,
  • Definisanje pojmova za pretragu,
  • Kreiranje ključnih reči,
  • Analiza konkurentskih web sajtova,
  • Analiza korišćenja definisanih ključnih reči,
  • Planiranje ukupnog budžeta kampanje,
  • Planiranje dnevnih budžeta i cene po kliku u odnosu na konkurenciju,
  • Kreiranje i optimizacija teksta oglasa,
  • Dnevno praćenje i analiza toka kampanje,
  • Usklađivanje parametara kampanja u skladu sa rezultatima analiza
Imajući u vidu da vođenje AdWords kampanja nije nimalo lak niti jednostavan posao, Google je razvio poseban program za obuku i osposobljavanje stručnjaka, koji će, po uspešnom završetku obimne obuke i polaganja ispita, biti sertifikovani da pružaju komercijalne usluge vođenja AdWords kampanja. Ovaj progam se naziva Adwords Partners ili Google Partners. 

                                                                   Google AdWords sertifikat

Online marketing tim kompanije PROREK je sertifikovan od strane Google za profesionalno i stručno vođenje Adwords kampanje trećim licima. Google sertifikat garantuje klijentima da će im kampanje voditi isključivo stručno osposobljena lica, na način koji je u najboljem poslovnom interesu klijenta.

POZICIONIRANJE PLAĆENIH OGLASA

Kao što smo objasnili u delu oglašavanje na internetu, samo plaćanje oglasa nije dovoljno da se naš sajt pojavi na prvom mestu prve strane u rezultatima pretrage.
Na to kada, kako i gde će se naš sajt, odnosno plaćeni oglas prikazivati, utiče mnogo faktora. Pre svega, kampanja kojom se upravlja oglasima mora biti stručno kreirana, podešena i vođena, u šta spadaju sve gore navedene aktivnosti. 
 
Način na koji Google sistemi pretrage rangiraju oglase:

1. Najviše prva tri mesta su rezervisana za plaćene oglase. Međusobno rangiranje ova prva tri oglasa se vrši na osnovu relevantnosti sajta po ključnim rečima i brojnim drugim parametrima koji se definišu tokom kreiranja kampanje.
2. Sledećih 10 rezultata na prvoj strani su rezervisana za organske, neplaćene oglase. Na rangiranje organskih rezultata utiče optimizacija sajta (SEO)
3. Ukoliko po jednoj ključnoj reči postoji više od 3 plaćena oglasa, oni se prikazuju na dnu strane, ispod organskih rezultata, a rangiraju se isto kao prva 3

 

Jedna od najbitnijih stavki koja utiče na rangiranje plaćenih oglasa jeste cena koju smo spremni da platimo za oglašavanje, što je takođe predmet analize tokom pripreme kampanja.

CENA OGLAŠAVANJA

Najvažnija stvar je da sami sebi određujemo koliko ćemo novca potrošiti na oglašavanje! Ne postoji nikakva donja granica.
Međutim, iznos koji planiramo da potrošimo itekako utiče na celokupan uspeh kampanje...
Najpre, od iznosa maksimalnog dnevnog budžeta koji sami definišemo, kao i od iznosa koji smo spremni da platimo za jedan klik na naš sajt, zavisi koliko puta će se naš oglas prikazati u rezultatima pretrage.
Npr, ako smo definisali da nam je maksimalni dnevni budžet 300 din, a da smo za jedan klik spremni da platimo recimo 30 din, to znači da će naš oglas prestati da se prikazuje kada se 10 puta klikne na njega u toku jednog dana.
Dalje, prilikom rangiranja za redosled prikazivanja plaćenih oglasa koji imaju iste ključne reči, koristi se licitacija. Prosto, sajt koji je ponudio veću cenu po kliku, će imati prednost i biće prikazan prvi.
Međutim, definisana maksimalna cena po kliku, iako bitan, nije i jedini kriterijum za rangiranje oglasa.
U obzir se uzima i snaga i relevantnost sajta, kako bi ljudi koji pretražuju internet dobili što kvalitetnije rezultate za svoje pretrage.
Tu na scenu stupa opet optimizacija sajtova, o čemu smo pisali ranije.

KAKO DA ZNAM KOLIKI IZNOS DA DEFINIŠEM
Stručnjaci za online marketing u PROREKu će Vam u sklopu vođenja cele kampanje sugerisati budžete koje bi trebalo postaviti za svaki oglas. Predlog budžeta se definiše nakon analize konkurencije, za šta imamo specijalne Google Analytics alatke. Budžet koji ćemo Vam predložiti predstavlja minimalni iznos kojim ćemo ostvariti pozitivne rezultate.
Naravno, konačna odluka je Vaša, i Vama nikada neće biti naplaćeno više od iznosa koji ste sami definisali.