PRAVCI DELOVANJA

Prva delovanja u ovoj oblasti su se vezivali za komunikaciju putem elektronske pošte, odnosno  slanjem mailova sa reklamnim sadržajem ka većem broju primaoca - e-mail marketing.
Email marketing je i danas prilično zastupljen kanal komunikacije u online marketingu, iako je zbog nekih nedostataka njegov značaj i udeo u celokupnom internet marketingu značajno opao.

 

Devedesetih godina prošlog veka i početkom ovog veka, ekspanziju u online marketingu je doživelo reklamiranje na web sajtovima  putem reklamnih banera - display ads ili web banner advertisingI ova metoda se koristi i danas, doduše, uglavnom  sa znatno izmenjenom tehnologijom i načinom postavljanja i prikaza. Klasično postavljanje banera koji se prikazuju svim posetiocima sajta polako odlazi u zaborav, ova metoda se danas primenjuje kroz ciljano prikazivanje oglasa na web sajtovima. 

 

Sa pojavom i razvojem kompanija koje su uvele pretragu web sajtova po ključnim rečima (prevashodno Yahoo i Google),  kao dominantan kanal online marketinga se pojavljuje Search Engine Marketing (SEM). Sama suština SEM jeste da omogući oglašivačima da se njihov web sajt pojavljuje među prvim rezultatima u pretragama onda kada korisnik za pretragu koristi ključne reči koje se dovode u vezu sa sadržajem na tom sajtu. 
Značaj SEM se godinama uvećavao, i danas predstavlja najzastupljeniji pravac u online marketingu, i veoma bitan segment ne samo online marketinga, već i marketinga uopšte.

 

Poslednjih 10-tak godina dolazi do ogromne ekspanzije društvenih mreža. Ukupan broj korisnika svih društvenih mreža na svetu je preko 3 milijarde, što predstavlja gotovo polovinu ukupnog stanovništva na planeti. Sa ovolikim auditorijumom, jasno je da su društvene mreže izuzetno pogodno okruženje za reklamiranje. Pravac marketinških akitvnosti koje se sprovode na društvenim mrežama, naziva se Social Media Marketing.