Social Media Advertising – Facebook reklame i kampanje

Social Media Advertising - reklamiranje na društvenim mrežama

Ukupan broj ljudi na planeti koji koriste neku društvenu mrežu se procenjuje na oko 3.2 milijarde. Imajuću u vidu da je trend otvaranja novih naloga i profila na društvenim mrežama neprestano u porastu već 20 godina, procenjuje se da će do 2022 god broj korisnika društvenih mreža premašiti 4 milijarde, što će biti oko 50% od ukupnog broja ljudi na svetu.

Sa ovako masivnim auditorijumom, društvene mreže su postale jedan od najznačajnijih kanala komunikacije sa tržištem. Reklamiranje na Fejsbuku, Instagramu i ostalim društvenim mrežama je nezaobilzna stavka kod svih vrsta delatnosti. Od malog, lokalnog biznisa do vodećih svetskih brendova i multinacionalnih kompanija, svi su prisutni na društvenim mrežama.

Na svetu postoji 212 različtiih društvenih mreža sa po više od 100.000 korisnika.
Najmasovnije globalne društvene mreže, ne računajući chat servise, za 2019 god:
 Twitter i Reddit (po 330 miliona korisnika), Instagram (1 milijarda), i apsolutno dominirajući Facebook, sa 2,375 milijardi korisnika.

Pored ovih globalnih društvenih mreža, u Aziji postoje društvene mreže sa velikim brojem korisnika, ali su one uglavnom ograničene na nacionalno korišćenje (Qzone, Weibo - Kina, VK - Rusija i dr.).

facebook reklamiranje
facebook reklamiranje

Zašto su ove statistike bitne

Već po broju korisnika nam je jasno koliki je značaj i kakvu ulogu u marketingu imaju društvene mreže.
Nijedna TV, radio stanica i novine nemaju ni približan broj gledaoca, slušaoca i čitaoca koliko društvene mreže imaju korisnika.

Potencijal za komunikaciju sa tržištem putem društvenih mreža je ogroman.
I u ovome prednjači Facebook. Ne samo zbog broja korisnika, već i zbog razvijenih alatki za vođenje reklamnih kampanja.
Takođe, korisnici Fejsbuka u Srbiji su većinski u starosnoj grupi 25-50 god, koja je platežno najviša grupa, i samim tim predstavlja glavni target.
Rastući Instagram pretežno koriste mlađe starosne grupe 20-25 god.

Međutim, da li ovaj potencijal treba da koristimo tako što ćemo svoje reklamne poruke plasirati ka svim korisnicima Facebooka?

Marketinški trendovi u svetu se sve više usmeravaju ka ciljanom marketingu. Reklamne kampanje sa ciljnim grupama su značajno efikasnije.

Da bi našu reklamnu poruku uputili samo ka određenoj ciljnoj grupi, potrebna nam je analiza korisnika, na osnovu koje se pravi statistika.
Tako su i vodeće svetske društvene mreže razvile sisteme za analizu korisnika po brojnim parametrima.
Na osnovu dobijenih statističkih podataka kreiraju se baze podataka o korisnicima, koje koristimo prilikom kreiranja kampanja sa ciljnim grupama.

FACEBOOK REKLAMIRANJE - KAKO PROMOVISATI POSLOVANJE NA FEJSBUKU

Uspešno promovisanje poslovanja na Fejsbuku podrazumeva da dopremo do što većeg broja korisnika.
To možemo ostvariti tako što ćemo kvalitetnim i zanimljivim sadržajem privlačiti veliki broj posetilaca i pratilaca. To se naziva besplatni ili organski doseg - Organic Reach. Što sadržaj dublje prodre (sa velikim brojem deljenja) to će organski doseg biti veći.
Drugi način podrazumeva korišćenje plaćenih Facebook kampanja, u kojima puštamo objave sa naše stranice ka većem broju korisnika, odnosno ciljnoj grupi korisnika za koje procenimo da bi mogli biti zainteresovani za sadržaj objave.

Vođenje reklamnih kampanja predstavlja složen i osetljiv proces. Greške u podešavanju parametara mogu dovesti do pogrešnog usmeravanja kampanje, a samim tim i do bespotrebnog rasipanja novca.
Preporučiljivo je da se kampanje vode profesionalno, na dnevnom nivou, u sklopu održavanja i vođenja poslovne stranice.

VOĐENJE POSLOVNE STRANICE NA FEJSBUKU

Vođenje poslovnih stranica na fejsbuku podrazumeva obavljanje većeg broja aktivnosti na dnevnom ili nedeljnom nivou.

- postavljanje fotografija, objava, novosti i sl.
- kreiranje oglasa sa kompletnim dizajnom,
- interakcija sa posetiocima i pratiocima stranice
- istraživanje tržišta
- analiza konkurencije
- definisanje ciljnih grupa 
- postavljanje i vođenje plaćenih kampanja
- analiza rezultata kampanja
- optimizacija kampanja prema dobijenim rezultatima
- detaljni finalni izveštaji o postignutim rezultatima

KREIRANJE REKLAMNIH KAMPANJA I OBJAVA NA FEJSBUKU

Facebook prikuplja podatke o svojim korisnicima, koje zatim, kroz sisteme za vođenje reklamnih kampanja, "prodaje" trećim stranama, odnosno kompanijama koje žele da se reklamiraju na ovoj društvenoj mreži.

Da ne bude zabune, Facebook ne ustupa bukvalno podatke svojih korisnika, već te podatke koristi kako bi oglašivačima pomogao da kreiraju ciljne grupe kojima će se prikazivati objave. Ti podaci se koriste samo u okviru Facebook sistema za kreiranje kampanja.
Korišćenjem ovih podataka, formiramo objave koji će se prikazivati samo onim korisnicima za koje smatramo da mogu biti zainteresovani za njih.

KOJI PODACI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

Svi korisnici fejsbuka su se saglasili da se podaci o njima i njihovim aktivnostima mogu prikupljati, snimati i obrađivati.

Detaljan opis, pravila i način korišćenja korisničkih podataka se nalazi u dokumentu "politika o podacima" (Facebook Data Policy)

Pored svih osnovnih informacija (godine, pol, mesto prebivališta i sl.), Facebook skuplja i brojne druge podatke o nama i našim aktivnostima, navikama, interesovanjima i dr.
- informacije o sadržaju koji postavljamo na našem profilu
- lokacije fotografija koje postavljamo
- sadržaji koje posećujemo
- sadržaji na koje reagujemo (like, share i sl)
- sadržaji koje postavljaju drugi korisnici, a na kojima smo mi označeni (tagovani)
- sa kojim osobama i grupama smo povezani
- kontakt podatke našeg adresara na Facebooku (kao i bilo kog kalendara ili adresara koji se sinhronizuje sa Facebookom)
- informacije o finansijskim transakcijama (kada plaćamo nešto na Facebooku, ostavljamo informacije o karticama, identitetu, i sl.)
- informacije o uređajima koje koristimo za pristup svom profilu (podaci o OS, hardveru, GPS lokacijama, IP adresa, broju telefona, jezik, i sl.)
- spoljni sadržaj koji posećujemo (web sajtovi i aplikacije koje posećujemo i koristimo)...

Zahvaljujući ovim Facebook podacima o korisnicima, možemo kreirati naše kampanje sa preciznim izborom grupe korisnika kojima će se prikazati objava. Neke od mogućnosti za ciljanje grupe korisnika su:

- po mestu boravka,
- po delatnosti, 
- po godinama starosti,
- po polu
- po mestima koje posećujemo
- po uređajima koje koristimo
- po sferama interesovanja
- po životnim navikama
- po aktivnostima na mreži

CENA REKLAMIRANJA NA FEJSBUKU

Princip naplate reklamiranja na Fejsbuku je sličan kao i kod Google Adwords kampanja. Dakle, sami definišemo budžet koji ćemo potrošiti za svaku kampanju.

Visinom postavljenog budžeta utičemo na broj korisnika kojima će biti prikazana naša objava. Jednostavno - što je veći budžet, više će ljudi videti našu objavu.

Pored broja korisnika kojima će se prikazati objava, na cenu utiče i broj dana koliko će kampanja trajati. Kombinacija ova dva parametra nam projektuje visinu budžeta.

Cena usluge vođenja poslovnih stranica se određuje nezavisno od cene koju plaćate Fejsbuku.
U zavisnosti od nivoa i učestalosti aktivnosti na stranici, birate paket za vođenje stranica.

Za više detalje u vezi sa cenom usluge, kao i za sve druge informacije u vezi reklamiranja na fejsbuku, molimo Vas da nas kontaktirate.