Search Engine Marketing – pozicioniranje na Google pretrazi

Search Engine Marketing - ne tražite vi kupca, neka kupac nađe vas!

Search Engine Marketing je najvažniji i najzastupljeniji marketinški kanal u okviru digitalnog marketinga. Takođe, to je jedna od najneophodnijih reklamnih aktivnosti u svetu marketinga i poslovanju uopšte. Ova marketinška aktivnost ima za cilj pozicinioranje web sajtova u rezultatima pretrage na internet pretraživačima. Tu pre svega mislimo na Google pretragu, kao najdominantniju i najprecizniju na svetu.

Ovaj marketinški kanal je jedini "neofanzivni" metod reklamiranja, odnosno jedini koji ne "napada" auditorijum, tj potencijalne kupce. Drugim rečima, u ovom kanalu komunikacije, tržište se ne zasipa reklamnim porukama kao što je to slučaj sa gotovo svim drugim vidovima reklamiranja - reklame na TV i radiju, Email i SMS reklamne poruke, flajeri, objave na društvenim mrežama, oglasi i spotovi na YouTube, itd.

Suština delovanja u SEM jeste da se obezbede uslovi da se reklamna poruka, kroz web sajt, pojavi samo onda kada potencijalni kupac to želi. Odnosno, kada kupac pretražuje internet za određeni proizvod ili uslugu, zadatak SEM je da omogući da se web sajt koji nudi taj proizvod/uslugu, pojavi na što boljoj poziciji u rezultatima pretrage kupca.

KAKO DA LJUDI KOJIMA SU POTREBNI NAŠI PROIZVODI ILI USLUGE PRONAĐU NAŠ WEB SAJT

Kada korisnik ukuca pojmove koje traži u internet pretraživač, napredni algoritmi pretraživača će u milisekundi pronaći web sajtove koji su relevantni traženim pojmovima.
Da bi ovi sistemi pretrage prepoznali naš sajt kao relevantan i prikazali ga kupcu, potrebno je da sajt sadrži pojmove koji je kupac koristio u pretrazi. Ti pojmovi se definišu kao "ključne reči".

Da li je dovoljno samo da navedemo te ključne reči u našem sajtu, pa da se pojavljujemo u rezultatima pretrage? NE, NIJE DOVOLJNO. NI IZBLIZA.

Šta je onda potrebno da se naš sajt nađe u rezultatima pretrage? Po mogućnosti da bude među prvima ?

Postoji način. Zapravo, postoje dva načina.

1. SEO - Search Engine Optimization - optimizacija web sajta

SEO, odnosno optimizacija web sajtova za sisteme pretrage predstavlja skup radnji koje za cilj imaju ispunjavanje uslova za prikazivanje sajta u rezultatima pretrage. Sistemi pretrage najpre traže sajtove koji su po svom sadržaju relevantni zadatim pojmovima, a zatim i rangiraju sajtove po brojnim parametrima.
Od kvaliteta sadržaja i optimizacije sajta u odnosu na  konkurentski sajt koji koristi iste pojmove - ključne reči za pretragu, zavisi i pozicija na kojoj će naš sajt biti rangiran u rezultatima pretrage.

Rezultati prikaza koji su dobijeni na ovaj način se nazivaju "prirodni" ili "organski".

Optimizacija sajta se sprovodi kroz 2 odvojene metode:

1. On-Page SEO
2. Off-Page SEO

On-Page SEO podrazumeva optimizaciju samog sadržaja sajta i to uglavnom tokom njegove izrade.
On-Page optimizacija sajta je zadatak za profesionalce koji su dobro upoznati sa sistemom rada algoritama za pretragu.
Ukoliko se optimizacija sajta uradi pogrešno ili se ne uradi uopšte tokom same izrade, sajt se može i naknadno optimizovati, ali je to teži (i skuplji) proces. Zato treba voditi računa o tome ko i kako nam radi sajt, a posebno optimizaciju.

Off-Page SEO predstavlja procese koji se sprovode izvan sajta. Postoji veliki broj aktivnosti u off page optimizaciji, a sve imaju za cilj povećanje "snage" našeg sajta, odnosno podizanje njegovog značaja i relevantnosti u odnosu na konkurentske sajtove.
Najbitniji procesi u Off Page optimizaciji su:
- povezivanje sa drugim sajtovima (što je jači sajt koji ima link ka našem sajtu, to su bolji efekti),
- interakcija sa društvenim mrežama (povezanost sa što jačom stranicom na društvenim mrežama)

U zadnje vreme sistemi pretrage poput Google pretraživača sve veći značaj pridaju Off-Page optimizaciji. Uticaj On-Page optimizacije na ranigranje sajta u rezultatima pretrage postaje sve manji, i praktično se svodi na odluku da li je sadržaj sajta relevantan zadatoj pretrazi.

Postizanje uspeha u rezultatima pretrage kroz prirodni  ili organski proces optimizacije je moguće i ostvarljivo. Treba ipak imati na umu da se radi o procesu na čije rezultate se čeka duže vreme.

2. SEA - Search Engine Advertising - oglašavanje i reklamiranje na Google 

Dok optimizacija sajta (SEO) predstavlja rad na sajtu i oko njega u cillju postizanja što boljeg organskog rezultata u pretrazi, Search Engine Advertising, tj oglašavanje na internetu ili reklamiranje na Google, podrazumeva jednostavno plaćanje usluge pretraživaču koji će naš sajt pozicionirati u rezultatima pretrage.

Samim plaćanjem oglasa međutim, nemamo zagarantovano prvo mesto u rezultatima pretrage. Niti to znači da ne treba uopšte da radimo optimizaciju sajta.

Plaćanjem oglasa obezbeđujemo da se naš sajt u rezultatima pretrage, u većini slučajeva pojavi IZNAD organskih rezultata koji su postignuti samo optimizacijom.

Ali šta se dešava kada imamo više plaćenih oglasa konkurentskih sajtova koji definišu iste pojmove, odnosno ključne reči.
Tu na scenu opet stupa SEO, tj optimizacija sajta, putem koje se definiše relevantnost sa zadatim pojmovima, snaga i značaj sajtova. Na osnovu tih parametara, zajedno sa još nekim elementima iz domena vođenja kampanja, vrši se rangiranje i pozicioniranje plaćenih oglasa.

KAKO SE RANGIRAJU PLAĆENI OGLASI

Kako vođenje kampanja za oglašavanje na Google pretrazi nije jednostavan posao, Google je razvio program za obuku i osposobljavanje stručnjaka, koji će biti sertifikovani da pružaju komercijalne usluge vođenja AdWords kampanja. Ovaj progam se naziva Adwords Partners ili Google Partners.

                                                                   Google AdWords sertifikat

PROREK tim za digitalni marketing je sertifikovan od strane Google za profesionalno i stručno vođenje Adwords kampanje trećim licima. Google sertifikat garantuje klijentima da će im kampanje voditi stručno osposobljena lica, na način koji je u najboljem poslovnom interesu oglašivača.

reklamiranje na Google

Na ovoj slici se vidi kako se u rezultatima pretrage pojavljuju plaćeni oglasi, a kako prirodni, tj organski rezultati.

Da bi pokazali sve moguće rezultate koje možemo dobiti kroz oglašavanje na Google, kao ključnu reč smo stavili "selidbe", jer znamo da postoji više konkurentskih plaćenih oglasa za ovaj pojam, tj ključnu reč.
Po ovoj ključnoj reči dobili smo čak 6 rezultata sa plaćenim oglasima (što je ujedno i maksimum za jednu stranu), i standarnih 10 organskih rezultata.

Prva tri rezultata su plaćeni oglasi, kao i zadnja tri na dnu strane. Između njih je 10 standardnih oglasa iz organskih rezultata.

 

REZIME

- ukoliko napravimo sajt na kome nije vršena stručna optimizacija, vrlo verovatno se takav sajt uopšte neće pojavljivati u pretrazi. U najboljem slučaju, ako nemamo nikakvu konkurenciju, možda će pojaviti negde na 5, 6, ili 10 strani pretrage. A to je isto kao i da ga nema.

- ukoliko uradimo kvalitetnu optimizaciju sajta, možemo računati da će se sajt svakako pojavljivati u pretragama, a pozicija na kojoj će biti prikazan će zavisiti od brojnosti i kvaliteta konkurentskih sajtova. Ovde je važno istaći da se rezultati u organskim pretragama pojavljuju postepeno. Potrebno je da prođe više meseci, pa i godina, dok ne dostignemo maksimalnu poziciju koju smo obezbedili organskim putem.

- ako se odlučimo za plaćeni oglas, i da podrazumevamo da je urađena makar osnovna On-Page optimizacija, možemo očekivati momentalne rezultate, i da se naš sajt pojavi na vrhu prve strane pretrage već prvi dan. Ali, kao što ste videli, postoji mogućnost i da se naš oglas pojavljuje ispod drugih plaćenih oglasa konkurencije, pa čak i ispod organskih rezultata, na dnu strane. Šta će od ovoga biti, zavisi od načina na koji se vode kampanje plaćenih oglasa.

REKLAMIRANJE NA GOOGLE PUTEM OGLAŠAVANJA NA GOOGLE PRETRAZI

Polazna tačka u korišćenju interneta je pretraživač. Apsolutnu dominaciju u svetu pretraživanja interneta drži kompanija Google sa svojim search engine. O tome koliko je izražena dugogodišnja dominacija Google-a u internet pretrazi, najbolje govori to što se u mnogim svetskim jezicima, pa i našem, odomoćio novi glagol - guglovati. A celokupan Search Engine Marketing se uprošćeno naziva - reklamiranje na Google.

Konkretno, Google pretraživač na globalnom nivou koristi preko 83% korisnika interneta.
U Srbiji je dominantnost Google još izraženija, pa tako čak 94% naših sugrađana ovaj pretraživač koristi kao prvi izbor. Kako u Srbiji internet svakodnevno koristi 4.8 miliona ljudi, to znači da preko 4.500.000 ljudi svakodnevno pretražuje sajtove upravo preko Google pretraživača.

reklamiranje na Google

 

GOOGLE ADWORDS - SERVIS ZA REKLAMIRANJE NA GOOGLE REZULTATIMA PRETRAGE

Google AdWords je servis koji omogućava oglašivačima da kreiraju i vode kampanje za upravljanje oglasima koji se pojavljuju u rezultatima pretrage.

Koncept po kome se oglašavamo preko AdWords usluge se zasniva na plaćanju po učinku. Ovo je jedinstven i izuzetno efikasan sistem za oglašivače. Postoji više načina na koje možemo definisati kako ćemo plaćati oglase:

 

pay per click: plaćanje po broju ostvarenih pregleda oglasa (ostvarenih ulaza na sajt)
pay per view: plaćanje po broju pogledanih video oglasa
pay per acquisition: plaćanje po ostvarenoj interakciji sa kupcima (online shopping, download, newsletters i sl)
pay per impressions: plaćanje po broju prikaza oglasa bez obzira na broj pregleda (na 1000 prikaza)

Postoje i drugi koncepti plaćanja, ali ćemo se mi zadržati samo na najčešće korišćenom načinu plaćanja - po kliku.

Detaljnije o plaćanju AdWords oglašavanja

KREIRANJE I VOĐENJE ADWORDS KAMPANJA ZA UPRAVLJANJE PLAĆENIM OGLASIMA

Kreiranje i vođenje AdWords kampanja za oglašavanje na rezultatima pretrage je složen i zahtevan posao. Da bi kampanja bila uspešna, i da bi se naš oglas prikazao tamo gde treba i kad treba, potrebno je obaviti brojne analize, podešavanja, i planiranja.

  • - Analiza web sajta i urađene OnPage optimizacije,

  • - Definisanje pojmova za pretragu,

  • - Kreiranje ključnih reči,

  • - Analiza konkurentskih web sajtova,

  • - Analiza korišćenja definisanih ključnih reči,

  • - Planiranje ukupnog budžeta kampanje,

  • - Planiranje dnevnih budžeta i cene po kliku u odnosu na konkurenciju,

  • - Kreiranje i optimizacija teksta oglasa,

  • - Dnevno praćenje i analiza toka kampanje,

  • - Usklađivanje parametara kampanja u skladu sa rezultatima analiza i dr.

CENA ZA REKLAMIRANJE NA GOOGLE I RANGIRANJE PLAĆENIH OGLASA

Najvažnija stvar je da sami sebi određujemo koliko ćemo novca potrošiti na oglašavanje. Ne postoji nikakva donja granica.
Međutim, iznos koji planiramo da potrošimo u velikoj meri utiče na rezultate kampanje.

Kao što smo već pisali, samo plaćanje oglasa nije dovoljno da se naš sajt pojavi na prvom mestu u rezultatima pretrage.
Na to kada, koliko i gde će se naš sajt, odnosno plaćeni oglas prikazivati, utiče mnogo faktora. Pre svega, kampanja kojom se upravlja oglasima mora biti dobro kreirana, podešena i vođena.

Ipak, jedna od najbitnijih stavki koja utiče na prikazivanje i rangiranje plaćenih oglasa jeste cena koju smo spremni da platimo za oglašavanje.

Najpre, od iznosa maksimalnog dnevnog budžeta koji sami definišemo, kao i od iznosa koji smo spremni da platimo za jedan klik na naš sajt, zavisi koliko puta će se naš oglas prikazati u rezultatima pretrage.
Npr, ako smo definisali da nam je maksimalni dnevni budžet 300 din, a da smo za jedan klik spremni da platimo recimo 30 din, to znači da će naš oglas prestati da se prikazuje kada se 10 puta klikne na njega u toku jednog dana.

Dalje, prilikom rangiranja za redosled prikazivanja plaćenih oglasa koji imaju iste ključne reči, koristi se licitacija. Prosto, sajt koji je ponudio veću cenu po kliku, će imati prednost.
Međutim, definisana maksimalna cena po kliku, iako bitan, nije i jedini kriterijum za rangiranje oglasa.
U obzir se uzima i snaga i relevantnost sajta, kako bi ljudi koji pretražuju internet dobili što kvalitetnije rezultate za svoje pretrage.
Tu na scenu stupa opet optimizacija sajtova, o čemu smo pisali ranije.

U sklopu kreiranja i vođenja cele kampanje sugerisaćemo Vam budžete koje bi trebalo postaviti za svaki oglas. Predlog budžeta se definiše nakon obavljenih analiza, za koje koristimo Google Analytics alatke. Budžet koji ćemo Vam predložiti predstavlja minimalni iznos kojim ćemo ostvariti pozitivne rezultate.
Naravno, konačna odluka je Vaša, i Vama nikada neće biti naplaćeno više od iznosa koji ste sami definisali.