PROREK advertising – BTL marketing

PROREK advertising pruža usluge svih kanala u okviru direktnog (BTL) marketinga. Idejna rešenja, kreiranje vizelnog nastupa... priprema i izrada reklamnog i promotivnog materijala i opreme...angažovanja osoblja...terenska organizacija i realizacija svih vrsta kampanja... sve na jednom mestu!

Sve, ali baš sve na jednom mestu!

Uštedite svoje vreme, završite ceo posao na jednom mestu!  Osmišljavamo reklamnu kampanju, predlažemo kanale komunikacije, metode pristupa i tehnike kontakta sa kupcima u zavisnosti od tipa i vrsta kampanje. Definišemo ciljne grupe. Pribavljamo dozvole i saglasnosti nadležnih institucija.

 

ORGANIZACIJA EVENTA I DRUGIH DOGAĐAJA

Za kompanijske proslave, svečanosti, team building aktivnosti, evente, sajamske aktivnosti, konferencije, prezentacije i sl, pored angažovanja hostesa, pružamo i svu potrebnu organizacionu, tehničku i logističku podršku.
Planiranje protokola, aranžiranje i dekoracija prostora, brendiranje i izrada promotivnog materijala i opreme. Transport materijala i prevoz osoblja.
U saradnji sa stalnim partnerima, obezbeđujemo i ketering, profesionalno ozvučenje i rasvetu.


IN-STORE PROMOCIJE I DRUGE PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

Za in-store promocije, degustacije i prezentacije proizvoda i usluga, brand awareness kampanje i kampanje za pospešivanje prodaje i informisanja kupaca, pored 1800 promoterki u svim gradovima u Srbiji sa obezbeđenim supervizorima, izrađujemo i brendiramo promo pulteve, uniforme i ostali promo materijal i opremu. Kompletna postavka, skladištenje i transport promo materijala i opreme.


ŠTAMPANI REKLAMNI MATERIJAL, IZRADA I DISTRIBUCIJA

Reklamiranje putem štampanog reklamnog materijala (flajera, letaka, brošura, kataloga...):
- dizajn, priprema za štampu i usluge štampe svih vrsta (ofset, sito, digitalna, laserska gravura)
- distribucija reklamnog materijala, odnosno podela flajera, kataloga i sl. se vrši preko nacionalne distributerske mreže sa preko 450 kurira-distributera u svim gradovima Srbije. Distribucija se vrši putem insertacije u poštanske sandučiće - maildrop, direktnom podelom u ruke - H2H, podelom na vozila ili direktnom dostavom do firmi - B2B distribucija.

 

CRVENA ZVEZDA I PROREK - KAMPANJA SVI NA STADION

Poverenje nam je ukazalo preko 1200 klijenata, među kojima su: