Distribucije reklamnog materijala – Podela flajera

deljenje letaka
EKONOMIČNO

Podela flajera predstavlja jedan od najefikasnijih kanala komunikacije sa tržištem, imajući u vidu obim investicije u ovaj vid reklamiranja. Prosto, da bi ste promovisali 10 proizvoda sa slikom, opisom i cenom, i sa takvom ponudom doprli do 100.000 ljudi, za kampanju distribucije štampanog reklamnog materijala će Vam biti potrebno od 4 do 6 puta manja ulaganja nego da to isto uradite putem reklamnog spota na TV. Što je broj promovisanih proizvoda veći, to je veća i efikasnost, jer reklamni prostor na letku ne utiče na cenu distribucije, što nije slučaj u reklamiranju preko mas-medija.

CILJANO

Osnovna prednost svakog kanala BTL marketinga, a posebno kod distribucija reklamnog materijala, jeste mogućnost ciljanja ljudi koji će primiti reklamnu poruku. U zavisnosti od prirode i targeta kampanje, ciljne grupe primaoca možemo definisati na brojne načine, od geografskog područja primene, preko starosnih i polnih grupa, zatim preko sfere interesovanja, struke i statusa, pa sve do adresovanih distribucija do unapred definisanih pojedinaca.

PRAVOVREMENO

Štampani reklamni materijal omogućava primaocu da ga po preuzimanju sačuva do trenutka kada donose odluku o kupovini, te daje mogućnost da se ponuda analizira i upoređuje više puta, i to onda kada to kupac želi - pravovremeno.

POGODNO ZA ANALIZU

Reklamiranje putem podele letaka pruža mogućnosti za laku analizu i merenje rezultata i učinka kampanje. Ako, na primer, flajer ili deo flajera koncipiramo kao kupon, veoma lako se može utvrditi odziv  merenjem broja poseta kupaca koji su došli sa kuponom.