Digitalni marketing – online marketing

Digitalni marketing (web ili online marketing) - prošlost, sadašnjost, a naročito budućnost reklamiranja

Digitalni marketing predstavlja skup delovanja koje za cilj imaju slanje reklamne poruke ka auditorijumu koristeći internet kao medij. Sa razvojem interneta, koji je u 21. veku postao nezaobilazan segment svakodnevnog života, razvija se i potreba za korišćenjem ovog medija u reklamne svrhe. Čak 81% svetske populacije koristi internet na dnevnom nivou. 3.9 milijardi ljudi na planeti ima email adresu. Na svetu postoji oko 3.2 milijarde aktivnih naloga na društvenim mrežama. Prosečni korisnik interneta provede 192 minuta dnevno na mreži...

Jasno je da je internet danas dominantan medij, a sa ovolikim brojem redovnih korisnika, i preko 3h provedenih na mreži na dnevnom nivou, reklamiranje na internetu predstavlja izuzetno moćan marketinški kanal.

DIGITALNI MARKETING - KANALI KOMUNIKACIJE I METODE DELOVANJA

Postoje desetine kanala komunikacije u okviru digitalnog marketinga. Osvrnućemo se na one koji su najzastupljeniji u sadašnjem vremenu.

  • 1. SEM (Search Engine Marketing) - optimizacije i oglašavanje web sajtova u rezultatima na internet pretraživačima (Google, Bing, Yahoo)

  • 2. Social Media Marketing - reklamiranje i vođenje kampanja na društvenim mrežama

  • 3. Online Display Advertising - pozicioniranje oglasa (reklamnih banera) na sajtovima širom mreže

  • 4. Video Advertising - oglašavanje na video platformama, kao što su You Tube, Vimeo, Dailymotion i dr.

  • 5. Email Marketing - slanje reklamnih poruka na elektronske adrese

  • 6. In-app Display Advertising - reklamiranje kroz aplikacije na mobilnim telefonima i tabletima (Android, iOS)

Mi Vam nudimo pomoć i usluge u reklamiranju, oglašavanju, optimizaciji i vođenju kampanja u dva najvažnija i najefikasnija kanala za digitalni marketing, Search Engine Marketing i Social Media Marketing.

Search Engine Marketing se sastoji iz dva pravca delovanja - optimizacija sajta za Google "organske" rezultate u pretrazi (SEO), i plaćeno oglašavanje na Google pretrazi (Paid Search) putem kampanja na Google servisima kao što je AdWords. Reklamiranje na društvenim mrežama podrazumeva kreiranje, plasiranje i vođenje poslovnih stranica, kampanja i objava na najpopularnijim društvenima mrežama kao što su Facebook, Instagram i sl.