Podela flajera u poštanske sandučiće

PROREK Nacionalna Distributivna mreža

0
GODINA ISKUSTVA
0
GRADOVA
0
KURIRA
0
KLIJENATA

Podela flajera insertacijom u poštanske sandučiće se vrši na celoj teritoriji Srbije iz 35 distributivnih centara PROREK Nacionalne Distributivne mreže. 

Podela flajera u sandučiće, osim niske cene usluge, ima i prednosti u vidu mogućnosti da se na jednom katalogu istovremeno promoviše veliki broj proizvoda bez povećanja cene usluge, kao i mogućnosti za usmeravanje kampanje na lokalno stanovništvo, što je značajno za delatnosti koje su usmerene na lokalno poslovanje.

PODELA FLAJERA U SANDUČIĆE - KAKO SE RADI:

ADRESOVANO

Adresovana distribucija se vrši ubacivanjem štampanog i drugog reklamnog materijala u poštanske sandučiće određenih primaoca.

NEADRESOVANO

Neadresovana distribucija se vrši ubacivanjem štampanog materijala u sve poštanske sandučiće građanstva unutar sektora PROREK IPS baze

PODELA FLAJERA U SANDUČIĆE - REALIZACIJA U 4 KORAKA:

KORAK

1

Ukupan tiraž za podelu zavisi od područja na kojima će se vršiti distribucija, i obrnuto, područja za distribuciju zavise od broja flajera koji su namenjeni u te svrhe. 
Polazni osnov za planiranje kampanje su budžet i ciljevi kampanje.

Kod kampanja podela flajera u sandučiće, ciljevi kampanje se mogu postaviti u lokacijsko – geografskom smislu.
U zavisnosti od širine tržišta kojem se obraćamo u kampanji, distribucija se može vršiti na mikro lokalnom, lokalnom, gradskom, regionalnom i nacionalnom nivou. 

Na mapi ispod su prikazani svi sektori PROREK distributivne mreže za svako naseljeno mesto u Srbiji, grupisani u 20 regiona Srbije.
Kliknite najpre na željeni region, a zatim izaberite i grad u kom će se vršiti distribucija, i otvoriće vam se nova mapa grada sa ucrtanim granicama sektora za distribuciju. Izborom sektora na toj mapi dobićete ukupan broj sandučića na tom sektoru.

Na osnovu ovih podataka i planiranog budžeta, možete izračunati ukupan potreban tiraž za distribuciju. 

KORAK

2

Ukoliko nemate spremne odštampane flajere, kod nas možete poručiti uslugu štampe po povlašćenim cenama!  
PROREK Print je obezbedio čak 20% popusta na redovnu cenu štampe za klijente koji istovremeno poručuju uslugu distribucije reklamnog materijala preko PROREK Distributivne mreže ili PROREK Promo&Event tima. 
Naša štamparija takođe pruža usluge grafičkog dizajna i pripreme za štampu, tako da ceo posao možete završiti na jednom mestu. 

Ukoliko već imate odštampan materijal za distribuciju, ili želite da ga odštampate na drugom mestu, molim pogledajte sledeći korak – primompredaja materijala
Ukoliko uslugu štampe naručujete kod nas, možete preskočiti sledeći korak. 

KORAK

3

ZA REGIONALNE I NACIONALNE DISTRIBUCIJE:

 1. OPCIJA: Mi preuzimamo materijal kod vas i dostavljamo ga u sve gradove u kojima se vrši distribucija.
  Usluga se naplaćuje po važećem cenovniku međugradskog transporta PROREK Distributivne mreže, sa 20% popusta uz istovremeno poručene usluge distribucije. 
 2. OPCIJA: Vi dostavljate materijal u regionalne centre (veće gradove), odakle mi razvozimo za manja mesta u regionu u kojima se vrši distribucija.
  Usluga je uključena u cenu distribucije.
 3. OPCIJA: Vi dostavljate materijal u sva mesta u kojima se vrši distribucija (u naše magacine ili vaše objekte odakle mi preuzimamo)

ZA LOKALNE DISTRIBUCIJE (u jednom gradu):

 1. OPCIJA: Mi preuzimamo materijal na bilo kojoj adresi u istom gradu
  Usluga se naplaćuje po važećem cenovniku lokalnog transporta po zonama (od 2.000 do 6.000 rsd)
 2. OPCIJA: Vi dostavljate materijal u naš magacin

VAŽNA NAPOMENA: Za dostavu materijala ukupne težine preko 1.000kg u naš magacin, obavezno je obezbediti vozilo sa istovarnom rampom!

KORAK

4

Ukoliko želite, imate mogućnost vršenja kontrole kvaliteta distribucije.
Kontrole distribucije se vrše putem zajedničkih terenskih kontrola (ZTK), kao jedine validne metode za utvrđivanje merodavnih rezultata o kvalitetu distribucije. 
ZTK vrši komisija sastavljena od po najmanje jednog člana ispred naručioca distribucije i PROREK-a. 
ZTK se vrše vizuelnom metodom utvrđivanja prisustva reklamnog materijala u sandučićima na ulazima zgrada u kojima se isti dan vršila distribucija.

Po završetku kontrole, članovi komisije unose rezultate u zapisnik, koji se zatim potpisuje i overava. Ovaj zapisnik predstavlja osnovni i jedini uslov za validnost Garancije koju PROREK daje za svaku kampanju distribucije reklamnog materijala. 
Procedura, pravila i detalji oko vršenja ZTK su navedeni u Garantnom listu koji se nalazi na zadnjoj strani Finalne ponude koju PROREK dostavlja naručiocu, a na osnovu koje se zaključuje saradnja. 

VAŽNA NAPOMENA: Garancija kvaliteta distribucije se odnosi isključivo na rezultate dobijene u ZTK.
Rezultati internih kontrola koje naručioc vrši samostalno bez prisustva ovlašćenog lica PROREK-a nisu validni i ne podležu Garanciji. 
Eventualne reklamacije, po bilo kom osnovu, za distribucije tokom kojih nije vršena ZTK, neće biti razmatrane. 

SEKTORI ZA PODELU

Distribucije reklamnog materijala putem podela flajera u poštanske sandučiće se poručuju po unapred definisanim geografskim područijima – sektorima. Na ovoj mapi možete odabrati željene sektore za podelu, tako što će te najpre odabrati region, zatim grad i željeni sektor.

PODELA FLAJERA U SANDUČIĆE - SAVETI ZA USPEŠNU KAMPANJU:

SADRŽAJ NA FLAJERU

DIMENZIJE I FORMAT

PODELA FLAJERA U SANDUČIĆE SE PREPORUČUJE ZA...

Podela flajera u sandučiće ima veoma široku primenu, a najzastupljenije je za promovisanje roba i usluga široke potrošnje, dostave hrane...

deljenje flajera - ciljna grupa

CILJNE GRUPE

Neadresovane distribucije putem podela flajera u poštanske sandučiće pružaju mogućnost za suženje ciljne grupe primaoca u lokacijsko-geografskom smislu kao i po tipu stambenih objekata.

deljenje letaka na vozila po geografskm zonama

PO NASELJU - SEKTORU

KUĆE - ZGRADE

U zavisnosti od toga kome su namenjeni proizvodi i usluge koje se promovišu, primenjuju se različite metode distribucije za različite ciljne grupe. Recimo, za vozače –  podela flajera na vozila, za firme – adresovana dostava, dok se roditeljima  male dece obraćamo putem H2H podela.

TRANSPORT

PROREK Nacionalna Distributivna mreža obezbeđuje međugradski i lokalni transport reklamnog materijala za distribucije. Transport kamionima i kombijima do svakog grada u Srbiji po cenama i do 50% nižih od redovnih cena transporta, uz poručene usluge podela flajera.

FAQ

Distribucije putem podela flajera u sandučiće i dalje predstavljaju najpovoljniji vid oglašavanja štampanim reklamnim materijalom i verovatno najekomoničniji kanal komunikacije sa kupcima u marketingu uopšte.

Ipak, na konačnu cenu ove usluge utiče više faktora, kao što su distributivno područje i sektori za distribuciju, format i težina materijala, ukupan tiraž za distribuciju, kao i dužina i obim saradnje.
Kako bi smo Vam poslali ponudu, molim pošaljite upit sa gore navedenim detaljima i podacima firme na koju će glasiti ponuda. 

SELEKCIJA KURIRA
Kvalitet izvršene distribucije u najvećoj meri zavisi od rada krajnjih izvršioca na terenu – kurira. 
Tokom prve 4, od ukupno 15 godina koliko PROREK distributivna mreža posluje u Srbiji, vršene su brojne selekcije kurira, kroz koje je prošlo više od 12.000 ljudi, da bi bilo selektirano ukupno njih oko 350.
Upravo najviše zahvaljujući njima, PROREK je apsolutni lider u Srbiji po broju klijenata, i po poverenju koje nam ukazuju najveće svetske i domaće kompanije. 
INTERNE KONTROLE
Pored rigorozne selekcije kurira, PROREK distributivna mreža sprovodi redovne interne kontrole u 3 stepena, sa ciljem održavanja visokog nivoa kvaliteta distribucija. 
Prvi, i najvažniji stepen kontrola predstavljaju kontrole tim lidera koji je prisutan na terenu sa kurirskom ekipom tokom čitavog trajanja distribucije, čime je obezbeđena potpuna kontrola u realnom vremenu.
Drugi stepen su kontrole na nivou grada, koje vrše lokalni menadžeri.
Treći stepen je sistem kontrola na nacionalnom nivou, u kojima kontrolori iz centrale u Beogradu vrše nenajavljene obilaske gradova u unutrašnjosti u kojima se vrše distribucije.
ZAJEDNIČKE TERENSKE KONTROLE 
Jedini način po kome se zajedno možemo uveriti u kvalitet distribucije. 
Više detalja pogledajte u tekstu gore, a detaljan opis vršenja zajedničkih terenskih kontrola, molimo pogledajte u garantnom listu na zadnjoj strani Finalne ponude koje Vam PROREK dostavlja. 

Da. Detalji garancije su navedeni u garantnom listu  na zadnjoj strani Finalne ponude koju dostavljamo pre zaključenja saradnje. 
Garancija važi za sve distribucije uz vršenje zajedničkih terenskih kontrola

Da. PROREK doo je registrovan za delatnost reklamnih agencija i pružanje usluga oglašavanja, u koje spada i upućivanje reklamne poruke putem štampanog reklamnog materijala. 
Prema Zakonu o oglašavanju, svaki građanin ima pravo i mogućnost da se izjasni da li želi da prima reklamne poruke ili ne. 
U skladu sa tim postupaju i Skupštine stanara zgrada, odnosno Upravnici zgrada, koji su dužni da, za eventualno izglasanu odluku većine stanara da ne žele da primaju reklamni materijal, istaknu o tome obaveštenje, tzv zabranu, na vidnom mestu na ulazu zgrade. 
Kuriri PROREK distributivne mreže neće vršiti distribuciju u tim ulazima, a broj sandučića tih ulaza ne ulazi u zbir ukupnog broja sandučića na sektoru, te naši klijenti ne plaćaju deo usluge, tj distribucije koja ne može biti izvršena u skladu sa zakonom. 

Da. Nakon završenih insertacija, odnosno podela flajera u sandučiće, u roku od 3 radna dana dostavljamo detaljan finalni izveštaj u kome su tabelarno prikazane adrese na kojima je izvršena distribucija i broj distribuiranih flajera.
Adrese na kojima su istaknuta obaveštenja o zabrani prijema reklamne pošte su obeležene oznakom „X“. 

 • Usluga se naručuje slanjem upita sa podacima firme i detaljima kampanje (tiraž i sektori za podelu, rokovi, i dr.) na mail office@prorek.co.rs, nakon čega ćemo Vam poslati ponudu
 • Kada potvrdite saglasnost sa uslovima saradnje i drugim detaljima u ponudi, poslaćemo Vam i predračun za uplatu, a po izvršenoj uplati počinje organizacija i priprema kampanje*
 • Ukoliko nemate spreman materijal za podelu, štampu možete naručiti u našoj štampariji, gde Vas očekuju posebni popusti od čak 20%!
 • Ukoliko imate odštampani reklamni materijal za podelu, primopredaja se vrši u našem magacinu najkasnije dan pre početka kampanje
 • Garancija kvaliteta distribucije važi uz uslove istaknute na garantnom listu na zadnjoj strani ponude
 • Po završetku kampanje, klijentu se dostavljaju detaljni tabelarni izveštaji o izvršenim dostavama

  *U zavisnosti od dogovorenog tipa saradnje, moguće je potpisivanje ugovora o saradnji i plaćanje po realizaciji ili sa valutom plaćanja

KONTAKTIRAJTE NAS